IMG_6279

Äppelblom och feromonfällor

 

Det blommar så vackert hos våra äppelodlare idag. Janina, som är anställd av Ålands Hushållningssällskap håller som bäst på att hänga ut feromonfällor i äppelträden.

Fällorna hänger i odlingarna från mitten på maj-augusti och drar till sig skadeinsekter (Rönnbärsmal och Äppelvecklare). Genom en regelbunden kontroll av feromonfällorna vet odlarna när skadeinsekterna flyger och när dessa bör bekämpas för att inte orsaka stora skador i odlingen.

Våra odlare arbetar enligt IPM, Integrated Pest Management (integrerat växtskydd). Grundprincipen för integrerat växtskydd är att man i kampen mot skadedjur och sjukdomar, i första hand använder sig av förebyggande åtgärder. Först vid konstaterat behov tar man till bekämpningsmedel. Feromonfällor är ett exempel på IPM.