Honken

Unga odlaren Johan Holmqvist satsar på sedimenteringsdamm 

 

Våra odlare är duktiga på innovatiova lösningar för att öka kvaliteten och minska miljöpåverkan i deras odlingar. Johan Holmqvist är en av Trädgårdshallens unga odlare som nyligen genom LEADER-stöd nu förverkligar visionen om en sedimenteringsdamm i anslutning till gårdens odlingar. 

Med hjälp av s.k. LEADER-stöd förverkligar ny Johan Holmqvist planen om sedimenteringsdamm i anslutning till sin gård och odlingsmark. Syftet med dammen är att fånga upp näringsämnen från närliggande åkrar. Med jämna mellanrum skall han sedan gräva ur dammen för att föra tillbaka näringsämnena till odlingsmarken. Dammen är inte bara till för att samla näringsämnen, det finns en dubbelnytta med den. Vid större regnväder och skyfall fungerar dammen som en buffert dit regnvattnet kan samlas. Johan planerar att sedan använda regnvattet som en extra vattenresurs till sina grödor under sommartid då bevattning nödvändigt för att garatera en god produktion.