bA56I8106

Pristagare på Landsbygdsgala 

 

Lördagen den 3:de mars arrangerades Landsbygdsgalan 2018 på Åland. Vi är mycket stolta över våra odlare Leif och Anki Kalm som belönades med det ärofyllda priset Ålands Landsbygdsföretag 2018. Ålands Trädgårdshall fick också priset Årets Innovation på galan. 

Ålands Landsbygdsföretagare 2018 - Leif Kalm och Anki Mansén-Kalm 

Motiveringen för priset: 
"En agrolog och en trädgårdsmästare som med kunskap, noggrannhet och hårt arbete odlar med framgång sedan 1982. Det är en självklarhet för Leif och Anki att ha en god växtföljd och gårdens marker mår bra. Paret har på ett föredömligt vis integrerat ungdomar i branschen och deras pumpor lockar publik till landsbygden."

Ålands innovation 2018 - Ålands Trädgårdshall

Motivering för priset 

"Skördar framgångar i nära samarbete med odlarna. ÅTH har med ett tänk som främjar både odlare och ekologiskt jordbruk verkat för att utveckla frukt- och grönsaksodlingen på Åland. Företaget går i bräschen även med klimatsmarta lösningar i sina lokaler, som värms upp med den värme som alstras när frukt och grönsaker kyls ner. ÅTH har gjort Åland ryktbart för kvalitativa produkter."

Så här sa Tord Sarling när han tog emot priset på Landsbygdsgalan: 

”Tillsammans med våra 100 leverantörer på den åländska landsbygden har vi under de senaste 10 år utvecklat ett mycket gott samarbete. Tillsammans med odlarna analyserar vi hela tiden vad vi gör i våra odlingar, hur vi gör i vår hantering av produkter i anläggningen och hur vi kan marknadsanpassa vår produkt. Vi har ett intimt samarbete från frö, odlingssäsong till slutprodukt.”