energisystemet

Vi växlar upp för kvalitet, klimat och miljö 

 

Ett stort miljöarbete pågår hos oss på Ålands Trädgårdshall (ÅTH), både i centralpackeriet och hos våra cirka 90 odlare runt hela Åland. Ok, så vad gör vi som faktiskt på riktigt förbättrar vår påverkan på miljön. Jo, bland annat detta:        

 • Vi har infört ett av Ålands största solenergisystem. Det täcker 12 % av ÅTH:s energibehov vilket är lika med cirka 100 megawattimmar per år. Resterande 88 % av den energi vi använder kommer från förnyelsebar vindenergi. Titta närmare på solpanelerna här.
   
          
 • Vi återvinner värmen från kylsystemet i vårt centralpackeri. Med hjälp av ett avancerat system tar vi tillvara värmen som alstras då frukt och grönsaker kyls ned och sedan lagrar vi den värmen i berget. Bergvärmelagret förvarar sommarens överskottsvärme ända till vintern. Värme-energin återanvänds till uppvärmning av våra lokaler och till torkning av lök. Det sparar oss cirka 250 megawattimmar per år.

 • Våra odlare använder sig av förnyelsebar energi. Havsvärme används för uppvärming av växthus. Det pågår analyser för egen vindenergi och flera odlare planerar för solenergi. 

 • Vi minskar användningen av naturvatten samt minskar urlakningen av marker.
  Det byggs vattenbesparande system med uppsamling av naturens vårflöde från utfallsdiken kombinerat med sedimenteringsbassänger.  I all fruktodling används droppbevattning. I lök och grönsaksodlingar övergår man stegvis till småspridar- o rampbevattning. Vi har även en målsättning att öka kalkningen av markerna.

 • Fåglarna hjälper odlarna att minska antalet skadeinsekter. Därför har vi sett till att tillverka fågelholkar som våra odlare får sätta upp. Tanken är att fåglarna ska bo i anslutning till odlingarna och att de i sin tur bidrar till naturens mångfald. Holkarna är framtagna av Fixtjänst och Ålands Skogsindustrier har varit med och hjälpt till med virket. Det här tycker vi är ett perfekt exempel på flera trevliga samarbeten både för människa och för natur.

 • Vi använder oss främst av förebyggande åtgärder i kampen mot skadedjur. Våra odlare arbetar enligt IPM, Integrated Pest Management (integrerat växtskydd). Ett exempel är feromonfällor som sätts ut i fruktodlingarna under sommaren. Fällorna fångar skadeinsekter och ger en indikation på hur mycket skadedjur det finns i odlingen. Först vid konstaterat behov och tar man till växtskyddsmedel, aldrig i förebyggande syfte. Man ökar användningen av miljövänlig feremonförvirring, som lurar skadeinsekter att inte föröka sig.  

Och vi söker ständigt efter nya möjligheter till förbättringar för att kunna producera högkvalitativa och hållbara livsmedelsprodukter till den åländska och finska marknaden...