Milt klimat

Öriket Åland med 6500 öar och skär ligger omslutet av Ålands hav. Havet ger kyliga vårar men långa varma höstar. Vi har flest soltimmar i Norden under sommarhalvåret och därmed ett klimat som ger idealiska förutsättningar för odling av frukt och grönsaker.

Förädling

Bland de drygt 28 000 invånarna på Åland finns idag ungefär 600 jordbrukare. Livsmedelsförädlingen är mycket viktig, här tillverkas bland annat chips och andra potatisprodukter, goda ostar, fiskprodukter, korv och mycket annat. Transporter med färjor som trafikerar det finländska fastlandet och Sverige dagligen ger trygga leveranser till butiker i hela närregionen.

Åland i siffror

  • 28 900 invånare
  • 16 kommuner
  • 6 500 öar
  • 13 800 hektar odlad mark