Kvalitet & miljö

Hos oss på Ålands Trädgårdshall går hållbarhet och miljömässigt ansvar hand i hand med kvalitet. Grödor som får mogna på sin växtplats och inte behöver lagras eller transporteras långa sträckor smakar också bättre.

Produktionen gynnar de småskaliga producenterna och skapar arbetstillfällen. Varje grönsak kan spåras tillbaka till åkern där den odlats. Bakom varje produkt finns människor som tar ansvar för att du ska kunna köpa den bästa, inhemska maten som bara är möjligt.

Hos oss på Ålands Trädgårdshall går hållbarhet och miljömässigt ansvar hand i hand med kvalitet. Grödor som får mogna på sin växtplats och inte behöver lagras eller transporteras långa sträckor smakar också bättre.

Produktionen gynnar de småskaliga producenterna och skapar arbetstillfällen. Varje grönsak kan spåras tillbaka till åkern där den odlats. Bakom varje produkt finns människor som tar ansvar för att du ska kunna köpa den bästa, inhemska maten som bara är möjligt.

 

ÅTH Energisystem