Kvalitet & miljö

Hos oss på Ålands Trädgårdshall går hållbarhet och miljömässigt ansvar hand i hand med kvalitet. Grödor som får mogna på sin växtplats och inte behöver lagras eller transporteras långa sträckor smakar också bättre.

Produktionen gynnar de småskaliga producenterna och skapar arbetstillfällen. Varje grönsak kan spåras tillbaka till åkern där den odlats. Bakom varje produkt finns människor som tar ansvar för att du ska kunna köpa den bästa, inhemska maten som bara är möjligt.

Hos oss på Ålands Trädgårdshall går hållbarhet och miljömässigt ansvar hand i hand med kvalitet. Grödor som får mogna på sin växtplats och inte behöver lagras eller transporteras långa sträckor smakar också bättre.

Produktionen gynnar de småskaliga producenterna och skapar arbetstillfällen. Varje grönsak kan spåras tillbaka till åkern där den odlats. Bakom varje produkt finns människor som tar ansvar för att du ska kunna köpa den bästa, inhemska maten som bara är möjligt.

 

ÅTH Energisystem

Certifierat med hjärtbladet Vi på Ålands Trädgårdshall har valt att certifiera oss för att ständigt upprätthålla högsta kvalitet på våra produkter. Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsmärke är det enda märket som finns för att garantera att en produkt är såväl inhemsk som av högsta kvalitet. LÄS MER LAS MER