s_56I6131

En klimatsmart anläggning 

 

Miljön har sedan länge varit av hög prioritet för Ålands Trädgårdshall. 2008 byggdes anläggningen på Åland om och då satsade man på ett mer miljövänligt altenativ för uppvärmning. 

I berggrunden intill ÅTH:s anläggning lagras idag sommarens överskottsvärme. Värmen kan sedan användas för vinterns uppvärmningsbehov av anläggningen. Denna teknik gör att ÅTH idag klarar sig helt utan eldningsolja för uppvärmning och utsläppen från anläggningen förblir därmed minimala. En miljöåtgärd som  vi på Ålands Trädgårdshall är både stolta och nöjda över.