s_56I6131

Nu värmer vi ÅTH utan olja!

Miljö och klimat har redan länge prioriterats högt i ÅTH:s verksamhet. Vår anläggning på Åland renoverades 2008. I samband med renoveringen satsade vi på en mer miljövänlig uppvärmning.

Överloppsvärmen som produceras i anläggningen sommartid lagras nu i berggrunden invid anläggningen. Den accumulerade värmen utnyttjas sedan under vintermånaderna för att värma upp anläggningen.

Med hjälp av denna klimatsmarta och moderna teknik klarar vi oss numera helt utan olja för uppvärmning. Utsläppen från uppvärmning av anläggningen är därmed minimala. Denna investering är något vi på ÅTH är mycket stolta och nöjda över.