b_56I9366

Feromonfällor - ett sätt att bekämpa hållbart

 

I äppelodlingarna runt om på Åland hänger Hushållningssällskapet upp s.k. feromonfällor (se bild). Fällorna hänger i odlingarna från mitten på maj-augusti och drar till sig skadeinsekter (Rönnbärsmal och Äppelvecklare). Genom en regelbunden kontroll av feromonfällorna vet odlarna när skadeinsekterna flyger och när dessa bör bekämpas för att inte orsaka stora skador i odlingen.

Våra odlare arbetar enligt IPM, Integrated Pest Management (integrerat växtskydd). Grundprincipen för integrerat växtskydd är att man i kampen mot skadedjur och sjukdomar, i första hand använder sig av förebyggande åtgärder. Först vid konstaterat behov tar man till bekämpningsmedel. Feromonfällor är ett exempel på IPM.

Läs mer om vårt arbete för kvalitet och miljö på denna länk

I äppelodlingarna runt om på Åland hänger Hushållningssällskapet upp s.k. feromonfällor (se bild). Fällorna hänger i odlingarna från mitten på maj-augusti och drar till sig skadeinsekter (Rönnbärsmal och Äppelvecklare). Genom en regelbunden kontroll av feromonfällorna vet odlarna när skadeinsekterna flyger och när dessa bör bekämpas för att inte orsaka stora skador i odlingen.