Den inhemska, gröna sparrisen är en riktig delikatess – väl värd att vänta på trots att den utländska hittar till grönsaksdisken långt tidigare. Närmare 90 procent av all inhemsk sparris odlas på Åland där klimatet är milt och jorden sandrik. Den åländska sparrisen har en säsong på 4-6 veckor med start i mitten av maj.