Granskning maskinellt och manuellt

Då du handlar frukt och grönsaker från Ålands Trädgårdshall kan du vara säker på att du får det allra bästa. Vi använder oss till exempel av en av världens modernaste optiska sorteringsmaskiner för kvalitetskontroll av lök. Närmare 300 000 lökar passerar dagligen det optiska ögat som genomlyser varje lök och kontrollerar så att den är frisk inuti. […]

Full spårbarhet ända till åkern

Varje grönsak från Ålands Trädgårdshall kan spåras tillbaka till åkern där den odlats. Bakom varje produkt finns människor som tar ansvar för att du ska kunna köpa den bästa, inhemska maten som bara är möjligt. Alla grödor som säljs via Ålands Trädgårdshall är kontraktsodlade, alltså kan jordbrukaren alltid säkerställa att de skiften man valt att odla […]

Inhemskt kräver mindre vatten

Frukt och grönsaker består till stor del av vatten och det går åt en hel del till bevattning under odlingstiden. Men jämfört med importerade grödor är de inhemska avsevärt mycket bättre och äpplen från Åland är faktiskt ett av de bästa valen man kan göra. För att odla ett kilo bananer krävs det till exempel 860 […]

Jordbruk i generationer

På Åland finns långa traditioner av odling och mycket kunskap. Våra odlare sätter stor heder i sina familjeföretag, deras kunskap och yrkesskicklighet är grunden för hela vår verksamhet. Nya generationer får ta över välmående, produktiva jordar och de goda odlingstraditionerna går i arv. Samtidigt är jordbruket i ständig förändring. Vi på Ålands Trädgårdshall samarbetar kontinuerligt och långsiktigt […]

Vi gör kylan till värme

På Ålands trädgårdshall jobbar vi energismart genom att ta tillvara värmen som alstras då frukt och grönsaker kyls ner och lagra den i berget. Energin återanvänder vi till uppvärmning av våra lokaler samt till torkning av lök. Det här är ny teknik som är mycket gynnsam för miljön! Att odla i växthus är ett bra sätt att […]

Minimerat växtskydd

Alla produkter från Ålands Trädgårdshall är rena och trygga att äta. I odlingarna används endast behovsanpassade mängder växtskydd och restvärdena i den mognade grödan har i många år legat långt under gränsen för vad som tillåts. Våra odlare arbetar enligt IPM, Integrated Pest Management (integrerat växtskydd). Grundprincipen för integrerat växtskydd är att man i kampen mot skadedjur […]