Det här visste du inte om sparris

En gröda för konungar och för potensen. Människan har odlat sparris i tusentals år och har genom tiderna tänkt både det ena och andra om de sirliga stänglarna.