Ålands Trädgårdshall ägs av drygt 100 odlare som producerar sund och god mat med stor kunskap och expertis om jordmån, klimat och optimala grödor. Var man än rör sig på Åland ser man ett livskraftigt Skärdgårdsjordbruk som sjuder av verksamhet. Tillsammans med rådgivare funderar våra odlare kontinuerligt på framtiden med hållbara odlingsmetoder och innovatiova lösningar i fokus. 

På de relativt småskaliga gårdarna har många odlare satsat på specialodlingar, såsom grönsaker, lök och frukt. Ålänningarna tror på sitt jordbruk och på goda, närproducerade råvaror. Varje enskild odlare månar om ett hållbart jordruk och att de egna produkterna håller högsta klass. 

Vi på Ålands Trädgårdshall är stolta över våra odlare som årligen producerar högkvalitativa produkter vilka säljs i hela landet. På alla förpackningar från Ålands Trädgårdshall framgår det från vilken gård produkterna kommer. 

Här får du träffa några av våra 113 odlare

Flera av våra odlare